IX. Celoslovenský zraz SEAT Club Slovakia (ubytovanie individuálne)

IX. Celoslovenský zraz SEAT Club Slovakia

So sklamaním konštatujeme, že zrazové ubytovanie je zaplnené predčasne, keďže nám bola zrušená rezervácia na 9. chatu, z dôvodu jej odpredaja do súkromných rúk.

Kapacitne teda areál rezervovaný pre nás sa už zaplnil, avšak okolité ubytovacie kapacity stále ponúkajú voľné miesta – takže stále je možnosť individuálneho ubytovania „pár metrov“ od areálu Víkendové chalupy.

Prihlásiť sa môžete na šprinty / jazdu zručnosti, prípadne len na gulášik 😉