Členské do OZ: SEAT Club Slovakia 2019

Na úvod mi dovoľte v mene SEAT Club Slovakia popriať všetkým šťastný nový rok a veľa kilometrov bez nehody.
V minulosti sme mali to šťastie, že nás podporilo dostatok seaťákov, niektorí aj keď už na SEAT-e nejazdia.

Ako každý rok, vyzývame všetkých priaznivcov aby nám poskytli par eur na prevádzku, zveľadenie fóra a stránky klubu, tak aj na organizovanie celoslovenského resp. celo-republikového stretnutia na Liptove. Výška príspevku je od založenia nášho OZ stanovená na 10EUR.

Prispieť môžte výhradne medzi-bankovým prevodom na bankový účet klubu, vkladom v hotovosti na pobočke banky FIO alebo cez sluzbu VIAMO.

Ak sa tak rozhodne učiniť, tu je naše číslo účtu a tiež pokyny aby sme Vašu platbu vedeli identifikovať:

Bankový ústav: Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky
Čislo účtu: SK28 8330 0000 0021 0086 8754
BIC/Swift Kód: FIOZSKBAXXX

Rovnako je možné poslať aj cez VIAMO, na telefónne číslo:
0948287127
viazané je na číslo účtu → SK28 8330 0000 0021 0086 8754

Variabilný symbol: Váš telefónny kontakt, ak by sme Vás potrebovali kontaktovať
Správa pre príjemcu: nick / prezývka resp. prihlasovacie meno na fóre (napríklad: saman)

TENTO ÚČET výhradne na príspevky, nebude slúžiť na zrazy – každá platba v prospech tohto účtu vstupuje do účtovníctva právnickej osoby OZ SEAT Club Slovakia !!!

Ďalej si Vás dovoľujeme požiadať o vyplnenie dole zobrazeného dotazníka aby sme vedeli evidovať Vaše členstvo, jeho vyplnenie je podmienkou členstva v OZ.

 

 

Ak by Vám to tu nešlo link na google form je aj tu: LINK 

 

ĎAKUJEME

s pozdravom

Vedenie SEAT Club Slovakia