Kontakt

Sídlo našej schránky a iné údaje:

SEAT Club Slovakia
Karpatské námestie 7770/10,
831 06 Bratislava

IČO: 42199581
DIČ: 2023213071
Nie sme platca DPH

registrované na Ministerstve vnútra pod č. VVS/1-900/90-34478-1
Právna forma: 701 – Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Založené: 28.10.2009
email: manazment@seatclubslovakia.com